Insülin Antikoru

İnsülin otoantikorları vücudun kendi insülinine karşı ürettiği proteinlerdir. Bu antikorlar, Adacık Hücre Sitoplazmik Otoantikorlar (ICA), Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikorları (GADA), İnsülinoma İlişkili 2 Otoantikor (IA-2A) olabilir.
Yorum:İnsülin antikorlarının saptanması Tip 1 Diyabete işarettir. Hipoglisemi hastalarında insülin antikorları olduğunda, kan şekeri ciddi şekilde etkilenir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00