Immunglobulin M(IgM)

Herhangi bir enfeksiyon hastalığı (virüs, bakteri, mantar , parazit enfeksiyonları) geçirmiş kişilerde o enfeksiyonla savaşma sırasında aktif olarak görev alan ve henüz olgunlaşmamış savunma sistemi hücrelerinden B hücrelerinin ürettikleri immungobulin türürdür. Savunmanın verdiği ilk cevaptır. IgM daha sonra devamlı ve güçlü savunma görevi yapan IgG lere görevini devreder, kısa bir süre kanda birlikte görülebilir, ancak, uzun süreli bağışıklıkta, yerini IgG lere bırakır.
Yorum:IgM antikorlarının araştırılması, o hastalığın yeni geçirilmekte ve bağışıklığın yeni oluşmaya başladığını gösterir . Bu nedenle, IgM antikor düzeyinin pozitif olması, korunma sisteminin o hastalık etkenini yeni tanıdığı ve hastalığı geçirmekte olduğunu gösterir. Bu test, hangi virüs için pozitifse ve aynı zamanda IgG pozitifliği varsa o zaman o hastalığın IgG sonuçları esas alınarak avidite testi yapılarak etkenin antikorla ne kadar güvenli korunduğu anlaşılır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Hergün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00