Idrarda Redüktan Madde

Redüktan (kimyada indirgeyici) madde, glukoz, laktoz, maltoz, fruktoz, galaktoız ve pentozlar gibi karbonhidrat moleküllerin idrarda bulunup bulunadığını belirlemek için çalışılır. Bu, karbonhidrat emilimindeki bozukluğu gösterir.
Yorum:Özellikle çocuklarda bakılan bu test ile karbonhidrat emiliminde ve sindiriminde bozukluk olduğu anlaşılır ve daha detaylı incelemelere yönlenilir.
Numune: idrar (Spot).
Çalışma Günü: Hergün
Sonuç Zamanı: 2 saat sonra.