Homosistein

Ek metilen köprüsü ile sistein amino asidine bağlı bir amino asit homologudur. Metiyonin amino asidinden biyosentezlenir. Periferik ve kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörüdür. Dokulardaki konsantrasyonu Folat, B12 ve B6 gibi birçok faktöre ve hatta yaşam tarzına bağlıdır. Bu nedenle tüm risklerin %10’undan sorumlu olduğu düşünülmektedir. Homosisteinin ana işlevi, B vitaminleri ile etkileşime girerek metabolizma için gerekli (vücutta sentezlenemeyen) metionini sentezlemektir. Sistein amino asidi de homosisteinden sentezlenir ve fonksiyonları iltihaplanmayı azaltma, bağışıklık hücreleri arasındaki iletişimi artırma ve karaciğer sağlığını iyileştirmektir.
Yorum:Kanda homosistein artarsa, aşırı homosistein arter katmanlarına zarar verebilir. Yüksek seviyeler kan pıhtılarına veya kan damarı tıkanıklıklarına da yol açar. Bu da, kalp krizi riskini artırır. Ancak, homosisteinin, B vitaminleri ve Folat ile etkileşimi yüksek gibi görünse de, yüksek seviyeleri her zaman bir risk göstergesi olarak değil, bir risk faktörü olarak da kabul edilebilir. Homsistein seviyeleri diyabet, sigara, kahve tüketimi, alkol alımı, romatoid artrit, yetersiz tiroid fonksiyonunda da yükselir. Genetik olarak homosistein metabolize etme sorunu varsa da seviyeleri yükselebilir. Hiperhomosisteinemi ve klasik homosisteinüri patolojilerine yol açar.
Numune: Koldan alınan venöz plazma (EDTA), spot idrar. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00