HIV I+II

İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) retrovirüsler altgrubundaki bir lentivirüstür. Bağışıklık sisteminin çökmesi anlamına gelen AIDS (Akkiz İmmün Yetmezlik Sendromu) hastalığına neden olmaktadır. HIV, bağışıklık sistemi aktivitesinden sorumlu olan CD4+, T lenfositleri baskılamaktadır ve bu şekilde vücudu, normal bağışıklık koşulları altında kendini koruyabileceği diğer virütik enfeksiyonlara karşı hassas hale getirmektedir. Bunlar tüberküloz, ishal, menenjit, pnömoni ve bazı kanser vakalarıdır. Toplam HIV antikorları, her tip antikoru (Ig M,Ig G) ve ayrıca virüsün p24 antijenlerine karşı gelişen antikorları temsil etmektedir. Antikorlarların saptanabilirliği konusunda herhangi bir şüphe bırakmamak amacıyla kontaminasyondan 90 gün sonra da Elisa testi olarak da bilinen HIV I+II testi gerçekleştirilmelidir. Eğer kontaminasyon şüphesi mevcutsa, erken teşhis değerlidir. Bu nedenle araştırılması gereken bazı erken teşhis parametreleri mevcuttur. Bu parametreler, HIV RNA PCR testi ve p24 antijenlerini araştırır. HIV RNA PCR testi, kontaminasyonu takiben 9 gün içinde pozitiftir. Aslında, bu aktif virüsün DNA’sıdır. 28 günde, testin hassasiyeti %98-100 haline gelir. Virüs RNA kopyalarının üretimine dayalı Polimeraz Zincir Reaksiyonu temelli genetik testtir. Bir diğer erken test, virüsün kendisinde bulunan özel bir protein olan p24 antijen testidir. P24 antijeni şüpheli kontaminasyonu takiben 2-6 hafta içinde en yüksek seviyesine ulaşmaktadır. Antikorlar, virüs ile mücadeleye başladıktan sonra, p24 kademeli olarak düşmektedir.
Yorum:Pozitif Anti HIV sonucu alındığında, hasta en az 4-6 hafta önce enfekte olmuştur, çünkü bağışıklık sisteminin antikorları oluşturması için yeterli süre geçmelidir. Bu test HIV virüsüne yanıt olarak üretilen antikorları ölçmektedir. Pozitif p24 test sonucu alındığında, kişi yaklaşık 2-6 haftadır akut enfeksiyona sahiptir ve artan antikor senteziyle virüsle mücadele etmeye çalışmaktadır. Pozitif HIV RNA testi yaklaşık olarak 9-10 günde kesin aktif kontaminasyondur. Teşhis için hangi test veya testlerin gerçekleştirileceğine karar vermek üzere olası bulaşma günü konusunda hastayla konuşulabilir.
Numune: Koldan alınan venöz kan
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00