Hepatit B Antikoru

Hepatit B, Hepatit Virüslerin en tehlikeli tipidir. HBs Hepatit B Virüsün yüzey antijenidir. Kanla bulaşan bir hastalıktır. Enfekte kişinin kan, semen veya diğer vücut sıvılarının diğer kişinin kan dolaşımına girmesiyle bulaşmaktadır. Aşı ile önlenebilir bir karaciğer enfeksiyondur. Kronik Hepatit B, karaciğer hasarına, karaciğer yetmezliğine, karaciğer kanserine ve hatta ölüme yol açabilir. Hepatit B taşıyıcılarının kanlarında Hepatit B Virüs bulunur ama hastalanmazlar. Kanlarında virüs antikorları (Anti HbS) içermesi ve Hepatit B yüzey antijeninin hala pozitif olmasıyla anlaşılır. İnaktif HBsAg taşıyıcılık durumu HbeAg yokluğu ve Anti Hbe varlığı ile teşhis edilmektedir. Taşıyıcıya yakın kişiler aşılanmalı ve pozitif Anti Hbs testler için takip edilmelidir.
Yorum:Mevcut antikor tipi enfeksiyon fazı hakkında bilgi verir. Normal koşullarda, kişi Hepatit tiplerine karşı aşılanmadığı takdirde kanda hiçbir antijen veya antikor beklenmemektedir. Aşılama, olası Hepatit enfeksiyonlarına karşı korumak amacıyla kişinin kanında IgG tip antikorların oluşmasını sağlamaktadır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi Gün 18:00