Hemoglobin A2

Hemoglobin A’nın normal bir çeşididir, İki alfa ve iki delta zincirinden oluşur ve normal insan kanında düşük seviyelerdedir
Yorum:Beta talasemide veya beta talasemi geni heterozigot olan kişilerde HbA2 artışı görülebilir.
Numune: Koldan alınan venöz plazma (EDTA). Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00