HE4

HE4 epitelyal yumurtalık kanseri hücreleri tarafından üretilen bir proteindir.
Yorum:Over epitel hücre kanseri olan bir kadının kanında sıklıkla HE4 seviyesi yüksektir. Test, tedavinin etkinliğini izlemek için kullanılır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Çarşamba
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00