Gruber Widal

Salmonella Thypi, Parathypi A ve Parathypi B antijenleri tifo ateşinden sorumludur. Gruber Widal Aglutinasyon testi, yukarıdaki antijenler mevcutsa kandaki antikorları tespit etmek için kullanılır. Antikor seviyelerinin yüksekliğinin tespiti için test 7-14 günde yapılır ve bu da erken tanıda uygulanabilmesini kısıtlar.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00