Giemsa Boyalı Yayma

Giemsa boyası sitogenetikte kullanılan bir nükleik asit boyasıdır. Parafin kesitlerde çalışılır ve hemopoietik dokulardaki kan hücrelerinin ve mikroorganizma varlığından şüphelenilen neredeyse tüm dokuların boyanmasında kullanılır.
Yorum:Giemsa ile Histoplasma, Leishmania, Toxoplasma ve Pneumositoz tespit edilebilir. Mide dokularında Helicobacter Pylori de tespit edilir.
Numune: Smear
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00