Gaitada Helicobacter Pylori Antijeni

Peptik ülserlere, inatçı mide enfeksiyonlarına (gastrit) ve mide kanserine neden olan bakterileri tespit etmek ve tedavinin enfeksiyonu iyileştirip iyileştirmediğini saptamak için dışkıda yapılan testtir. Sindirim sistemindeki enfeksiyon çok yaygın olup, dünya nüfusunun neredeyse yarısında mevcuttur. Bakteriler midenin mukus üretme yeteneğini azaltarak, midenin sindirim asidinden zarar görme ihtimalini artırır.
Yorum:Sonuç, enfeksiyona ve tedavinin etkinliğine dair bilgi verir.
Numune: Gaita
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00