Faktör XI

Faktör XI, pıhtılaşma zincirinin bir üyesidir. Karaciğerde sentezlenir ve sentezi için K vitaminine ihtiyaç duyar. Pıhtılaşmaya yardımcı olur.
Yorum:Faktör XI eksikliğine, Hemofili C, plazma tromboplastin öncül eksikliği ve Rosenthal sendromu da denir. Şiddetli kanama ile kendini gösterir ve nadirdir. İnsidansı 1:100000 civarındadır. Eksikliğin derecesine göre klinik durum, şiddetli veya orta olarak sınıflandırılabilir.
Numune: Koldan alınan venöz plazma (Sitrat). Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Cuma
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00