Faktör VII

Faktör VII, karaciğer tarafından üretilen pıhtılaşma faktörlerinden biridir. Diğer faktörlerle birlikte, yaralanma bölgesinde kan pıhtılaşmasını tetikler. Faktör, etki edebilmek için K Vitaminine ihtiyaç duyar.
Yorum:Faktör VII eksikliği kalıtsal bir hastalıktır. APTT (Aktif kısmi tromboplastin zamanı)testi ve Pretrombin zamanı (PT) testi ile tanı konur. Karaciğer hastalıkları, oral antikoagülan kullanımı ve K vitamini eksikliği olan hastalarda edinilmiş faktör VII eksikliği ortaya çıkabilir. Hemofili nadir görülmesine rağmen tedavi edilmediği takdirde hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir. Von Willebrandt Hastalığı en sık görülen kanama bozukluğudur.
Numune: Koldan alınan venöz plazma(sitrat). Açlık gerekmez.
Çalışma Günü: Cuma
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00