Enterovirus IgG

Enterovirüsler tek sarmallı RNA virüslerdir. Birçok hastalığa neden olabilirler. 71 tipi vardır. Bağırsaklardan insan vücuduna giriş yoluna göre ayrılırlar. İnsandan insana salgı yoluyla yani tükürük, gaita veya herhangi başka bir salgı yoluyla bulaşır. Oluşturduğu hastalık el ayak ve ağız hastalıkları olarak tanımlanır ve deride, ağız boşluğunda döküntüler oluşturur. Daha çok çocuklarda görülür.
Yorum:Enterovirüs tanısını koyduran bu virüse karşı oluşmuş IgM, IgG tipi antikor analizleridir. IgM virüsün bulaştığı akut dönemde yükselir. IgM pozitifse hastalığın erken bulaş döneminde olduğu IgG ise daha geç dönemde olduğunu gösterir. Temastan sonraki 5-12 gün içinde belirtisi görülür. Spesifik bir tedavisi yoktur. Vücudun savunma sistemini güçlendirici tedavier ateş düşürücüler, çinko desteği gibi tedaviler uygulanır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Perşembe
Sonuç Zamanı: 10 gün sonra 18:00