EBV IgM

EBV Virüsü bir gammaherpes 4 virüsü olup, dokuz adet Herpes virüsü türünden biridir. Çift sarmallı DNA virüslerinden en yaygın olanıdır. Yol açtığı en bilinen hastalık enfeksiyöz mononükleazdır. Başta tükürük olmak üzere, en sık vücut sıvıları yoluyla yayılır. Enfeksiyon, ateş, yorgunluk, boğaz iltihabı, boyunda lenf düğümlerinin ödemi, dalak büyümesi, karaciğer ödemi ve döküntüye yol açmaktadır. Enfeksiyon oluştuktan sonra, vücutta latent (inaktif) hale gelir, ancak bağışıklık sistemi zayıf kişilerde EBV enfeksiyonunun semptomları gelişir. Temas sonrası virüs ilk önce IgM antikorları ile kendisini gösterir. EBV IgM akut enfeksiyonu gösterirken EBV IgG geçirilmiş enfeksiyonu veya enfeksiyonun akut döneminden sonraki dönemi yansıtır. Bağışıklık zayıf olmadığı sürece ömür boyu koruma sağlar.
Yorum:Normal durumlarda EBV IgM sadece akut enfeksiyonlarda bulunur. IgG antikor pozitifliği, bağışıklık sistemi güçlü kaldığı sürece uzun süreli korumanın bir işaretidir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00