EBV G Avidite

EBV Virüsü bir gammaherpes 4 virüsü olup, dokuz adet Herpes virüsü türünden biridir. Çift sarmallı DNA virüslerinden en yaygın olanıdır. Yol açtığı en bilinen hastalık enfeksiyöz mononükleazdır. Başta tükürük olmak üzere, en sık vücut sıvıları yoluyla yayılır. Enfeksiyon, ateş, yorgunluk, boğaz iltihabı, boyunda lenf düğümlerinin ödemi, dalak büyümesi, karaciğer ödemi ve döküntüye yol açmaktadır. Enfeksiyon oluştuktan sonra, vücutta latent (inaktif) hale gelir, ancak bağışıklık sistemi zayıf kişilerde EBV enfeksiyonunun semptomları gelişir. Temas sonrası virüs ilk önce IgM antikorları ile kendisini gösterir. EBV IgM akut enfeksiyonu gösterirken EBV IgG geçirilmiş enfeksiyonu veya enfeksiyonun akut döneminden sonraki dönemi yansıtır. Bağışıklık zayıf olmadığı sürece ömür boyu koruma sağlar. EBV-VCA IGG(Viral Capsid Antigen-Viral kapsl antijeni) Ebstein Barr virüsü antijenine karşı oluşan immun cevaptır.
Yorum:Avidite testi ise IgG antikorlarla virusun bağlanma eğiliminin fazla veya az olmasını gösterir. Böylece enfeksiyonun geçmiş bir enfeksiyon mu yeni bir enfeksiyıon mu olduğu anlaşılır. Eğer avidite yüksekse geçmiş enfeksiyon olduğu düşünülür ancak düşükse virüs antijeni henüz antikora direnecek kadar aktif ve güçlü demektir ki bu akut bir enfeksiyonun olduğunu gösterir. Yani herhangi br IgG pozitifliğinde afinite düşükse enfeksiyon yenidir. Zaman geçtikçe (6-8 hafta) avidite artar. Aviditenin yüksek olması istenen bir bulgudur.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Perşembe
Sonuç Zamanı: Bir gün sonra 18:00