Düşük Yoğunluklu Lipoprotein

Apoproteinler, hidrofobik olan lipidlere bağlanan ve çözünmeye yardımcı olan proteinlerdir. Lipidleri bağlayarak lipoprotein oluştururlar. Bu şekilde, yağda çözünen vitaminlerle birlikte lipidleri gereken dokulara taşırlar. LDL-Kolesterol, Total Kolesterolün ApoB ile bağlanan kısmıdır ve genellikle ‘kötü kolesterol’ olarak adlandırılır. Çünkü, kolesterolü dokulardan kan damarlarına taşıyan, LDL reseptörlerine bağlanan ve atar damarlarda kolesterol birikimiyle aterotik plakların oluşumunda rol oynayan lipoproteindir.
Yorum:LDL Kolesterol, kolayca oksitlenme özellikleri taşıdığı yapışkan arteriyel duvarlar oluşturarak trombositleri tutarak ateroskleroz, kalp krizi, inme ve diğer birçok periferik arter hastalığına yol açtığı için seviyeleri sıkı bir şekilde kontrol altına alınması gereken kolesterol tipidir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 2 saat sonra