Dörtlü Test

Anne kanından alınan örnekle yapılan Down Sendomu Tarama testi noninvaziv (cerrahi olmayan) bir yöntemdir. Prensibi, anneden alınan kan örneğinde çalışılan belirteçlerin (marker’lar) analiz edilmesi ile gebelik haftası, yaş, daha önceki düşükler, daha önceki ölü doğumlar, ırk daha önceki Down Sendromlu gebelik ve çeşitli sosyal ve kültürel koşulların bilgileriyle birlikte hesaplanmasıdır. Bu testlerden gebelik haftasına bağlı olma koşulu daha esnek kriterlere bağlı olan biri Dörtlü testtir.
Yorum:Bu testin, gebeliğin 15-16 haftasında yapılması uygundur ancak 14-22 haftalarda da yapılabilir. Bu test, sadece gebeliğin ikinci haftası için uygun olan parametrelerden oluşmuştur. Bunlar, AFP, bHCG, uE3 ve İnhibin-A’dır. Düşük AFP ve uE3, yüksek İnhibin A ve bHCG Down Sendromlu gebeliğin göstergesi olabilir. Yüksek AFP, aynı zamanda Spina Bifida ve anensefaliyi gösterebilir. Down Sendomu risk taraması 1/150 veya daha büyükse amniosentez yapılması önerilebilir. Eğer risk 1/150 den azsa, amniosenteze gerek olmayabilir. AFP, ortalama değerin 2.5 katı veya üzerindeyse, Nöral tüp defekti düşünülebilir ve ultrasonografi ile takip önerilebilir. Bu test aynı zamanda, Edward’s Sendromu (Trizomi 18)’nu AFP, uE3 ve bHCG değerlerini kullanarak verebilir. Eğer risk 1/100 den fazla hesaplandıysa, ultrasonografi takibi ve amniosentesiz önerilebilir. DR (Hassasiyet, Detection Rate), %80 dir yani testi yapılan ve pozitif olan gebelerin %80 i gerçekten etkilenmiş gebeliğe sahip olacak ancak %20 gebe negatif sonuç alsa da etkilenmiş yani Down Sendromlu gebeliğe sahip olabilecektir. Yalancı pozitiflik oranı %3.5 dur yani, gebeliği etkilenmemiş olsa da pozitif sonuç alabilecektir. Sonucu negatif olan %96.5 gece ise gerçekten etkilenmemiş gebeliğe sahip olacaktır. OAPR (Odds of Being Affected Given a Positive Result) 1:15’dir yani testi pozitif olarak verilen her gebeden biri Down Sendomlu gebeliğe sahip olacak, 15 i pozitif verilse de gebeliği etkilenmemiş olacaktır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 3 gün sonra 18:00