Digoksin

Atriyal fibrilasyon, çarpıntı ve kalp yetmezliği gibi kalp rahatsızlıklarında kullanılan, diğer adı Lanoxin olan bir ilaçtır. Hücre içi sodyumu artırma işlevi görerek, kalp kası hücresine kalsiyum girişini sağlayacak ve kasılmada artışa neden olacaktır. Böylece atım hacmi arttığından kalp debisi artacaktır.
Yorum:Yüksek dozlarda, sodyum/potasyum ATPaz pompasının hücre zarındaki dengesizliği nedeniyle potasyum artışına bağlı aritmiler artar. Düşük ve yüksek düzeyleri, hastanın klinik bulgularına göre doktorunun yorumlaması gerekir..
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00