Deoksikortizol (11-Deoksikortizol)

Kortikosteroid hormonlar, büyüme, üreme, immunite ion dengesi ve strese cevap olarak birçok fizyolojik fonksiyonda rol alır. Bu hormonlar, hedef hücrelerin çekirdeğine etki ederek bu fonksiyonları gerçekleştirmesine aracı olacak proteinlerin sentezlenmesini uyarır. Kortizol ve kortikosteron, stres ve glukoz metabolizmalarıyla ilgilidir. Kortizol, plazmadaki ana glukokortikoiddir (75-95%). Cilt hastalıkları, alerjik reaksiyonlar, solunum hastalıkları, inflamatuar hastalıklar ve nefrotik sendromda önemlidirler. Kortizol düzeyleri, hipofiz bezindeki Adrenokortikotropik Hormon (ACTH) tarafından stimüle edilir. ACTH ise hipotalamustan Kortikotropin Salgılayıcı Hormon (CRH) tarafından uyarılır. Bu salınım diurnal ve siklik bir ritme sahiptir. 11-Deoksikortizol (Compound S), kortizol hormonunun öncül molekülüdür. ACTH düzeyleri arttığında düşen kortizole cevap olarak ve beta hidroksilaz enzimi yetersizliğinde (CAH- Konjenital Beta hidroksilaz eksikliği), düşen kortizol düzeylerine cevap olarak yükselir. Bu durumda, ACTH yükselerek idrar ve kanda 11-Deoksikortizol düzeylerini artıracaktır.
Yorum:11 Deoksikortizol düzeyleri,11 hidroksilazın konjenital yetersizliğine bağlı Konjenital Adrenal Hiperplaziyi (CAH) araştırmak için kullanılır. Bu durumda, 11-Deoksikortizol düzeyleri yüksek olacaktır. Metirapon testi, beta hidroksilazın farmakolojik olarak bloke edildiği ve sonuçta hipofizer-hipotalamik cevabın stimule olarak ACTH, CRH sorunlarının araştırıldığı, Primer adrenal yetersizlik veya Sekonder Adrenal yetersizlik testi için kullanılır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez. Test protokolüne göre doktorun numune saati konusunda tavsiyesi dikkate alınmalıdır.
Çalışma Günü: Salı
Sonuç Zamanı: Cuma 18:00