Cryofibrinogen

Kriyofibrinojen, plazmada anormal bir proteindir. Sebep olduğu bozukluğa kriyofibrinojenemi denir. Tedavi edilmediği takdirde inme, kalp krizi, kangren veya diğer acil sağlık durumları gibi hayatı tehdit eden durumlara yol açar.
Yorum:Kriyofibrinojenler kanda belirgin şekilde yüksekse, inme, kalp krizi, kangren veya diğer acil sağlık sorunlarına neden olabilirler.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 4 gün 18:00