Creatinine (Kreatinin)

CK, vücut kaslarının enerji tüketiminin yıkım ürünüdür. Enerji kaynağı molekülü olarak görev yapan ATP-Adenozin Trifosfat kullanıldıktan sonra CK sabit bir miktar ve hızla kana salgılanır. CK molekülünün tamamı böbrekler tarafından kandan temizlenir. Bu nedenle, böbreklerin bu molekülü temizleme hızı böbrek glomerüllerinin süzme fonksiyonları hakkında bilgi verir..CK idrarda bulunur. Bu molekülün kandaki miktarı ve 24 saatlik idrardaki değeriyle karşılaştırılması Glomerüler Filtrasyon (Süzme) hızı(GFR)’nın vücudun ml/dakika/ metrekare vücut alanı ile birlikte hesaplandığı bir denklemle bulunur. Buna Kreatin Klerens testi denir. Ancak, kısa zamanlı idrarlarda da doktorun tarif ettiği uygun zamanlama kullanılarak sonuca ulaşılabilir.
Yorum:Bu test, böbreklerin kreatinin molekülünü kandan ne kadar başarıyla süzdüğünün bir göstergesidir. Sonuçlar, doktorun numune alım şekli, yaş ve cinse göre değerlendirmesini gerektirir. Eğer kanda kreatinin tek başına yüksekse, bozuk böbrek fonksiyonlarını düşündürür ve farklı testlerin yapılması önerilebilir. Yakın tarihlerde yapılan araştırmalarda, çocuklarda yüksek kreatinin düzeylerinin kanda bakteri bulunduğunun göstergesi olabileceği ve erkeklerde artmış prostat kanseri riskini tanımlanmaktadır.
Numune: Koldan alınan venöz kan, 24 saatlik veya spot idrar. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00