Coombs indirekt

Coombs testi, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyine karşı etki eden antikorları tespit etmek için kullanılır. Bu antikorların varlığı, kırmızı kan hücrelerinin mevcut antikorlar tarafından yok edildiği hemolitik anemiyi işaret eder. Bu hastalık, kırmızı kan hücresi sayısının düşük olduğu otoimmün hemolitikj anemidir (Kronik lenfositik lösemi). Yenidoğanlarda bu hastalığa eritroblastozis fetalis (yenidoğanın hemolitik hastalığı) denir. Direkt coombs testi pozitifliği, vücudun kırmızı kan hücrelerine karşı savaşmak için antikorlara sahip olduğu anlamına gelir. Direkt coombs testi, vücuttan alınan bir kırmızı kan hücresi numunesi üzerinde yapılır. İndirekt coombs testinin pozitif sonuç vermesi, annenin kanında fetal kırmızı kan hücrelerine karşı antikorların bulunması anlamına gelir. Bu test, Rh (-) annenin serumunda Rh (+) fetüse karşı antikorların olup olmadığını tespit etmek için yapılır.
Yorum:Normal koşullarda, direkt coombs ve indirekt coombs testleri negatif olmalıdır. Pozitif sonuçlar, kırmızı kan hücrelerine karşı antikorların bulunduğu anlamına gelir.
Numune: Direkt coombs testi için koldan alınan venöz plazma (EDTA). Açlık gerektirmez. İndirekt coombs testi için koldan alınan venöz kan. .Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00