CK-MB

Kreatinin Kinaz enziminin üç izoenzimi vardır Bunlar, CK-MM, CK-MB, CK BB dir. CK-MM iskelet kasına spesifik, CK-MB, kalp kasına spesifik, CK-BB ise beyin ve akciğere spesifiktir. Bu dokulardan herhangi birinde hasar olduğunda, o izoenzim kanda yükselir.
Yorum:CK kanda yüksekse ve böbrek fonksiyon yetersizliği yoksa, fazla üretimden şüphe edilir. Bu test fazla üretimin hangi dokudaki hasardan kaynaklı olduğunu gösterir. CK-MB (CPK-2) kalp krizinden sonraki 3-6 saat içinde yükselir, 12-24 saatte en üst değere çıkar, doku hasarından sonraki 12-48 saatte düşer. Aynı zamanda elektriksel doku hasarlarında, kalp defibrilasyonunda (amaçlı tıbii kalp şoku), kalp dokusunun inflamasyonu (nyokardit) ve açık kalp ameliyatlarında yükselir
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 2 saat sonra