Chlamydia Pneumonia IgM

Chlamydia pnömoni, pnömoni gibi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilen bakteriyel bir enfeksiyondur. Hastane dışında gelişen toplum kaynaklı akciğer enfeksiyonu pnömonilerinden biridir. Ancak Klamidya Pnömoni’ya maruz kalan herkeste pnömoni gelişmez. IgA, IgM ve IgG antikorları enfeksiyonun evresini gösterir.
Yorum:Bakteriye maruz kalınmışsa Iga, IgM ve IgG değerleri enfeksiyonun evresinin göstergesi olacaktır. Eğer yoksa Klamydia Pnömoni enfeksiyonu oluşmamıştır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Çarşamba
Sonuç Zamanı: 2 hafta (laboratuvara danışınız)