Candida Albicans DNA

Candida Albicans, maya tipi bir mantar türüdür. Herhangi bir immun sistem zayıflığında fırsatçı enfeksiyon oluşturur. Candida enfeksiyonlarının %75 inden sorumludur. Bu test Candida enfeksiyonu varlığının kesin bulgusu için PCR (Polimeraz Chain Reaction) yöntemiyle kesin ve hızlı tanısı için kullanılır. Enfeksiyonun 10 CFU/ml gibi en düşük düzeylerini bile saptar.

Yorum:
İnsanlarda oral ve vajinal bölgelerde kendini gösterir. Pamukçuk, şişkinlik, kramplar, aft, anüste kaşıntı, vaginal mantar, mesane iltihapları, halsizlik, enerji kaybı, düşük libido, depresyon halinde kendini gösterir. Kanser tedavileri ve bağışıklık sistemi hastalıkları vücudun normal bakterileri ve mantar arasında dengeyi bozar ve mantar enfeksiyonu hızla yayılır. Tedavisinde, antifungal ilaçlar kullanılır.

Numune: Servikal sürüntü, üretral akıntı (serum fizyolojik içinde)
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 2 gün sonra 18:00