C1 Esteraz İnhibitör Aktivitesi

Kompleman sistem immun sistemin enfeksiyon yaratan ajanı yok edebilmesi için antikor ve immun hücrelerle beraber hareket eden bir komponentidir. Bu bir zincir şeklinde işlem görür ve zincirin ilk halkası C1(C1-C9) proteindir. Komplemanlar immun hücrelerin (iltihap hücreleri) zar proteinlerinde bulunur. C1 komplemanıyla C1 esteraz inhibitörleri de görev yaparlar. Eğer C1 esteraz inhibitör aktivitesi kalıtsal olarak düşükse, vücutta inflamasyon sistemi artık düzgün çalışmamaktadır. Bunun sonucu olarak kan damarlarının duvarlarında açılan boşluktan sızan sıvılar deri altında toplanarak ödem (şişlik) ataklarını oluşturur. Buna Herediter (Kalıtsal) Anjioödem denir.

Yorum:
Herediter Anjioödem, şişlik ve karın ağrısıyla sonuçlanan derialtı ödem atakları ile kendini gösteren bir hastalıktır. Hatta boğazda gelişebilecek ödem ani nefes alma zorluklarına neden olabilir. Etkili bir damar genişletici olan bradikinin artar. Hastalığın Tip I şeklinde enzim tamamen toktur, TipII de aktivitesi azdır dolayısısyla seyri daha hafiftir. Son yıllarda mutasyonla ilgili olan bir TipIII saptanmış, ancak mekanizması henüz anlaşılamamıştır.

Hastalık bazen ergen dönemde ortaya çıkar.Vücutta yüz ve dudaklarda, boğazda, kol , bacak ve genital bölgede şişlik,karın ağrısı, bulantı ve kusma, nefes almada zorluk şeklinde kendini gösterebilir. Bu testin dışında C4 (Kompleman C4) de tarama testi olarak kullanılabilir.

Numune: Koldan alınan venöz plazma (Sitrat). Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Cuma
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00