C Reaktif Protein (CRP)

CRP, inflamatuar durumlarda artan bir proteindir. Karaciğerde, makrofaj ve yağ hücreleri tarafından salgılanan faktörlere (Interlökin-6) cevap olarak sentezlenir. Fagositozu yapan (bakteri veya virusları içine alıp yok eden) hücreleri stimüle eden kompleman sistemini aktive etmek için sentezlenir. Kanser hücreleri, bazı bakteriler, viral veya mantar enfksiyonları, romatoid veya inflamatuar hastalıklar, doku hasarı ve nekroz gibi durumlarda tahrip olan hücrelerin yüzeylerindeki lizofosfatidil kolin molekülüne bağlanarak fizyolojik rollerini gerçekleştirirler. CRP ve Fibrinojen, birlikte Akut Faz Reaktanları olarak görev yaparlar (Enfeksiyona veya hücre hasarına ilk cevap). CRP, aynı amaçla değerlendirilen Sedimantasyon hızı testine (ESR) göre çok daha iyi bir enfeksiyon göstergesidir.
Yorum:CRP inflamatuar durumlar için bir göstergedir. CRP değerleri hastalığın gelişimi ve tedavinin başarılı olup olmadığı konusunda karar vermek için iyi bir parametredir. CRP nin normal düzeyleri, yaşlılık. ve gebelikte herhangi bir patoloji olmadan yüksek olabilir. CRP, Diabet riskinde, hipertansiyonda ve kardiovasküler hastalıklarda da artar.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerekmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00