Brusella IgM

Brusella, genellikle Brusella bakterisi ile enfekte hayvanlar veya süt ürünlerinin kullanımı ile oluşan bir enfeksiyöz hastalıktır. Bir gram-negatif bakteridir. Bakteri, köpekleri, koyunları, sığırları, develeri, keçileri, domuzları ve okyanus memelilerini enfekte etmektedir. Enfekte olduktan sonra, hasta Brusellosis geçirir. Brusella enfeksiyonu bakteriye karşı antikorları tetiklemektedir. Tedavi edilmezse, ateş, titreme, kalp ve beyin hasarı, kas ve eklem ağrısı gibi komplikasyonlara yol açabilir. Rose Bengal testi, boyalı Brusella Abortus süspansiyonu ile gerçekleştirilen bir hızlı lam tipi aglütinasyon testidir. Erken tarama değeri ve basitliği nedeniyle laboratuvarlar tarafından kullanılmaktadır. Günümüzde, Brusella karşıtı antikorlar enfeksiyonun prognozu için daha değerli olabilecek testlerdir.
Yorum:Negatif Rose Bengal ve tüm antikor tiplerinin yokluğu normaldir. Brusella enfeksiyonu mevcutsa, pozitif Rose Bengal testi tanısal değere sahiptir. Antikor testi gerçekleştirildiğinde, IgM antikorlar enfeksiyonun ilk göstergesidir, bunu IgG antikorlar takip etmektedir. Bu yüzden IgM antikorlar akut enfeksiyonu, IgG antikorların geç enfeksiyon fazını yansıtmaktadır.
Numune: Koldan alınan venöz kan Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi Gün 18:00