Böbrek Fonksiyon Testi

Böbrek vücudumuzun istemediği maddeleri idrarla atılmak üzere süzen, kaybetmek istemediği maddeleri ise geri emerek vücutta tutan, vücut içeriğinin dengeli tutulması ile sorumlu organdır. Böbrek fonksiyonları yapamayacak kadar hasarlı ise atılamadığı için çeşitli organlarda toksik etkiler, fazla atıldığında ise gerekli element, molekül ve mineral ve su kaybı ile vücudun tüm dengeli yaşamın değişmesine neden olan çok önemli bir organdır. Böbrek fonksiyon testleri, genel olarak Sodyum, Potasyum, Üre, HCO3, Kreatinin ve GFR (Glomeruler filtrasyon hızı), böbrek ultrasonografisi ve idrar testleri ) ile analiz edilir. Bu analizler, kan ve idrarda beraberce yapılarak, kan düzeyleri ve idrar sonuçları birbiri ile karşılaştırarak gerçekleştirirlir. Glomerüler filtrasyon hız testi, bir takım kriterleri de kan ve idrar test sonuçlarına ilave ederek kişiye özel formülasyonlarla sonuçlandırılır. İdrar konsantrasyonu gün boyu sıvı alımı ve günlük spot değişimlerden etkilendiği için, 24 saat boyunca laboratuvarın tarifine göre toplanarak analiz edilir. Bu formülasyonda yukarıda adı geçen parametrelerin yanında, yaş,ırk,cinsiyet ve vücut yüzölçümü de kriter olarak alınır.
Yorum:Hem kan hem de 24 saatlik idrar test sonuçları ve 24 saatte çıkarılan toplam idrar hacmi değerleri birim olarak ml/dakika/1.73 metrekare olarak verilir. Normal değer 15 ml/dakika/ 1.73 metrekarenin üzeridir. Altına düşmesi böbrek yetmezliği aşamasına gelindiğini gösterir. Doktor, birçok klinik ve görüntüleme bulgusunu da dahil ederek tedaviyi yönlendirir. eGFR (estimated Glomerular filtration rate) hesaplanan GFR nin bu klinik sorunun tahmini değerlendirilmesidir. eGFR 60 veya yüksek ise normaldir. 60 altında böbrek hastalığı, 15 in altı ise böbrek yetmezliğidir.
Numune: Kan (açlık gerektirmez), 24 saatlik idrar.İkisi beraber verilmelidir.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18.00