Beta-CTX

Beta Crosslaps (beta CTX) Tip I Kollajenin , kemik protein matriksinin, yaklaşık %90 ı olan ve C uçlarından üst üste binmiş bir ana yapı maddesidir. Kemik erimesindeki rolü idrar yoluyla atılmasıdır..
Yorum:CTK testi, kemik erimesini önlemek için yapılan hormon replasman tedavisi ve bifosfonat tedavisinde postmenopoz hastalarına da kullanılan bir takip testidir. MRONJ(Tedavi ile ilişkili çene kemiğindeki osteonekroz) bazen bifosfonat tedavisi, kemik erimesi tedavisi, kanser tedavileri ve antianjionerjik tedavilerde bir komplikasyon olarak görülen bir durumdur. Bu test bu komplikasyonların olup olmadığını izlemek için de kullanılabilir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 2 gün sonra 18:00