Beta 2 Mikroprotein (BOS)

Beta 2 mikroprotein MHC Sınıf 1 moleküllerdendir. Bu proteinler hücrenin çekirdeğinde bulunurlar ve Alfa 1, Alfa 2 ve Alfa 3 proteinlerdir. İnsanlarda B2M geniyle kodlanırlar. Bu molekül, düz kas relaksasyonu, karaciğerde glukozun depolanması ve metabolize edilmesi, iskelet kasının adrenalin ve noradrenalin hormonlara olan cevabını düzenler. Bu molekülün kan testi böbrek fonksiyonları konusunda bilgi verir, ayrıca bazı kanser türlerinin (multiple myeloma, bazı lenfomaların tanısı ve prognozu (gelişimi) hakkında bilgi verir. Nükleer kaynaklı bir protein olduğu için B2 aynı zamanda bir tumor belirleyicidir. Tumor belirleyiciler normal ve kanserli hücrelerde devamlı yapıldığından düzeylerinin artması bir tumor varlığına işaret edebilir. Bu tür kanserler multiple myeloma, Kronik Lenfositik Lökemi (CLL) ve bazı lenfoma türlerinde kanda yükselebilirler. Özellikle başka nedenle oluşan kanser türlerinde kanserin boyutları hakkında (İdrar düzeyiyle karşılaştırma), kanserin gelişimi hakkında, tedaviye karar verme konusunda, beyne yayılıp yayılmadığı konusunda (BOS içindeki düzey ile) yararlıdır.
Yorum:Bu moleküllerin analoglarının (aynı yapısal özellikte) tedavide kullanılması eğer kan dozları yükselirse titreme, sinirsel gerginlk, başağrıları, ani kalp hızlanması, adele krampları ile kendisini gösterir. Bu nedenle, kan düzeyleri ve idrarla atılımları kontrol edilerek kullanılmalıdır.
Numune: Koldan alınan venöz kan, i24 saatlik idrar veya beyin omurilik sıvısı.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00