Beta-2 Glikoprotein 1 Antikorlar (IgA)

Ani Fosfolipid Sendromu (APS) adında beklenmeyen kanamalar, tekrarlayan düşükler gibi otoimmün trombofili görüldüğünde semptomlara vücudun beta 2 glikoproteinlerine karşı oluşmuş antikorların sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bunlar yanlış bir atak olarak vücudun kendi fosfolipidlerine karşı oluşmuş antikorlardır ve bu lipidler özellikle hücrenin zarında bulunduğundan ve özellikle platelet (trombosit) zarlarında olduğundan beklenmedik kanamalar kaçınılmaz hale gelir. IgM akut dönemde oluştuğu için ilk önce yükselir daha sonra yerini IgG tipi antikorlara bırakır. Beta 1 Glikoprotein antikorları anyonik (- yüklü ) fosfolipitlere bağlandığı için APS tanısının oluşum makanizmasının ayrılmasında önemlidirler zira B1 Glikoproteinler hücre zarı yapısını bozarken, Beta 2 Glikoproteinler hücre zarındaki sinyal proteinlerine bağlanarak hücresel haberleşmeyi keser ve trombolitik etkiyi bu şekilde tetikler. Bu mekanizmanın anlaşılması tedavi protokolunu da etkiler.
Beta 2 Glikoproteinin IgA , IgM akut ve daha sonra IgG olarak yerini almış antikorlar şeklindedir
Yorum:bu antikorların olmaması gerekirken ortaya çıkmalarının nedeni özellikle uzayan sistemik lupus eritromatozis hastalığının tekrarlarının sıklaşmasıyla ortaya çıkar. Kanda bulunmamaları beklenir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Salı
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00