Asit Fosfataz (ACP)

Asit fosfataz, asidik koşullarda karaciğer, kemik iliği ve prostat bezinde enerji için kullanılan fosfatı açığa çıkaran bir enzimdir.Test, prostat kanserinin metastaz yapıp yapmadığını anlayabilmek için kullanılan bir parametredir.İki tipi vardır. Total Asit Fosfataz ve Prostatik Asit Fosfataz.
Yorum:Total asit fosfataz kemik tümörlerince,karaciğer hastalıklarında, kemiğin Piaget hastalığında, Retiküloendotelyal sistem hastalıklarında, böbrek hastalıklarında, yüksek ateşte, kalp spazmından sonra ve hipertiroidide yüksek bulunurken Prostatik Asit fosfataz yüksekliği, özellikle prostat kanserlerinde yükselir ancak enfeksiyon ve yaralanmalarda da yükselebilir. Bu yüzden PSA (Prostat Spesifik Antijen) testiyle beraber incelenmelidir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00