Antitrombin Aktivitesi

Bir kan damarı hasar gördüğünde, vücut pıhtı oluşturmak için hemostasise başlamaktadır. Bu fonksiyon koagülasyon faktörlerini gerektirmektedir. Antitrombin, kanın pıhtılaşma becerisini sınırlayarak bu süreci düzenleyen bir maddedir. Pıhtılaşma sağlamak için gerekli trombine karşı antikordur. Antitrombin trombin oluşturmak için gerekli Faktör Xa ve Ixa’yı da inhibe etmektedir. Bu şekilde aşırı pıhtılaşmayı (tromboz) önlenmektedir.
Yorum:Antitrombin aktivitesi normal aralıklardan daha düşük ise, bunun nedeni kalıtsal veya edinsel antitrombin eksikliği olabilir. Hastada özellikle derin venlerde kan pıhtıları oluşma riski artmıştır. Bu hastalık, Derin Venöz Tromboz (DVP) olarak bilinmektedir. Yaygın tromboz Dissemine İntravasküler Koagülasyon (DIC), kan kaybı, kanser, nefrotik sendrom, karaciğer hastalıkları, pulmoner embolizme yol açmaktadır.
Numune: Koldan alınan venöz plazma(Sitrat). Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Perşembe
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00