Antibiogram

Antibiogram, kültür ile üretilen mikro organizmaları yok etmede en çok etkili olan, az etkili olan veya hiç etkili olmayan ilaçların belirlenmesi, bu kriterlerin duyarlılık, dirençlilik olarak bildirilmesi işlemidir.
Yorum:Kültür ile üretlen bakterilerin üretildikleri ortama farkı antibiotikler konulduktan sonra bekletildiğinde, hangi antibiogram bakterilerin yok olmasını sağlıyorsa, o antibiotiğe duyarlı olduğu rapor edildikten sonra, doktor bu antibiotiği hastaya uyguladığına bakteriyle savaşta vücuda yardımcı olunmuş ve hastanın tedavi edilmesi kolaylaşmış olur.
Numune: Yaradan veya çevresinden alınan swab örneği.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Kültürde üremeyi takip eden 1 veya 2 gün sonra (Laboratuvardan takip edilebilir)