Anti T

Tiroid metobolizmasını düzenlemek için hormonlar salgılamaktadır. Bunlar vücut ısısı, kas gücü ve ilişkili birçok fonksiyondur. Tiroglobulin, tiroid hücrelerinde bulunan bir proteindir. Tiroid aktif tiroid hormonları üretmek için tiroglobulin kullanmaktadır. Tiroid peoksidaz, tiroglobulinden tiroid hormonlarının oluşumunu katalize eden bir enzimdir. Bu enzime karşı antikorlar tiroid hormonlarının üretimini önlemektedir.
Yorum:Eğer Anti TPO seviyeleri yüksekse, Graves hastalığı veya Hashimoto tiroiditi gibi bir dizi otoimmün bozukluk göstergesi olabilir. Bu durumda, bazı ilgili test serileri altta yatan sorunlar için daha iyi olabilir. Düşük seviyeler anlamlı değildir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi Gün 18:00