Anti La/Anti SS-B

ENA, Ekstrakte Edilebilir Nükleer Antijendir ve ENA Paneli, hücre çekirdeğindeki proteinlerle reaksiyona giren kandaki otoantikorların varlığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir. Bu proteinler salin kullanılarak hücreden ayrılabildikleri için ekstrakte edilebilir protein olarak adlandırılmıştır. 6 proteini temsil ederler. Anti –Sm (Sistemik Lupus Eritromatoz için,SLE), Anti-RNP (Karma Bağ Doku Hastalığı için, MCTD), Anti La/Anti SS-B (Sjorgen Sendromu için), Anti-Ro/Anti-SS (Sjorgen Sendromu için) ,Anti SCL70 (Skleroderma için), Anti-Jo (Dermatomyozit için).
Yorum:Genellikle ANA (Antinükleer Antikor) bulguları ile yorumlanır. ANA pozitif olduğunda, panellerden herhangi biri farklı kolajen hastalıklarını ayırt etmeyi mümkün kılar. Negatif sonuçlar anlamlı değildir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00