Anti HBe

Anti HBe Hepatit B’ye karşı vücudu korumak için üretilmiş antikorlardan biridir. Bu antikorlar ‘core’ antijenin ‘çözülebilir’ veya ‘ekstrakte edilebilir’ kısmına yönelik oluşmuştur. HBe antijen seviyeleri belirlenen değerin altına düşerken Anti HBe testi pozitiftir. Bu durum hastanın Hepatit B enfeksiyonun iyileşme sürecinde olduğunu düşündürmektedir. HBs pozitif iken değeri negatif ise, bu durum enfeksiyonun yeni başladığı ve viral replikasyonun henüz zirve yapmadığını göstermektedir.
Yorum:Mevcut antikor tipi, enfeksiyon fazı hakkında bilgi verir. Normal koşullarda, kişi Hepatit tiplerine karşı aşılanmadığı takdirde kanda hiçbir antijen veya antikor beklenmemektedir. Aşılama, olası Hepatit enfeksiyonlarına karşı korumak amacıyla kişinin kanında IgG tip antikorların oluşmasını sağlamaktadır.
Numune: Koldan alınan venöz kan.Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi Gün 18:00