Anti HAV IgM

Hepatit A, Hepatit virüs ailesinin A tipi nedeniyle oluşan bir hepatit türüdür. Oral ve fekal yollarla insanlara bulaşmaktadır. Virüsle mücadele etmek için enfeksiyonun ilk günlerinde Ig M ve daha sonra IgG tip antikorlar artmaktadır. Ig G yıllarca pozitif kalmaktadır. Enfeksiyonu takiben 15-20 günde IgM aktif hale gelmektedir, 3-4 ayda negatif hale gelmektedir ve olası diğer HAV enfeksiyonları için vücudu korumak amacıyla yerine IgG gelmektedir. Hepatit A kronik enfeksiyona yol açmamaktadır. Total HAV antikoru bu ikisinin toplamı olmakla birlikte, IgM enfeksiyonun akut periyodu boyunca görülürken, IgG ve/veya total, daha sonra ortaya çıkan kalıcı antikorlardır.
Yorum:Mevcut antikor tipi enfeksiyon fazı hakkında bilgi verir. Normal koşullarda, kişi hepatit tiplerine karşı aşılanmadığı takdirde, kanda hiçbir antijen veya antikor beklenmemektedir. Aşılama, olası hepatit enfeksiyonlarına karşı korumak amacıyla kişinin kanında IgG tip antikorların oluşmasını sağlamaktadır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi Gün 18:00