Alkalen Fosfataz İzoenzimleri

ALP bütün vücutta bulunan bir enzimdir, fakat çoğunlukla karaciğer, kemikler, böbrekler ve sindirim sisteminde bulunmaktadır. ALP izoenzimleri, farklı katalitik aktiviteye sahip bir enzim grubudur. En yüksek seviyeler spesifik olarak ,kemik, paratiroid, karaciğer, plasenta ve bağırsak kaynaklıdır. Fraksiyonların tanımlanması, toplam ALP aktivitesi yüksek olduğunda, kaynağı teşhis etmek için faydalı kriter getirmektedir.
Yorum:Yüksek izoenzim fraksiyonunu belirlemek problemin nerede olduğunu göstermektedir. Her izoenzim organa spesifiktir, bu nedenle doktor vakayı teşhis ve tedavi etmek için belirli bir organa odaklanabilir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Çarşamba
Sonuç Zamanı: 4 hafta (Laboratuvara danışınız)