Alkalen fosfataz (ALP)

ALP bütün vücutta bulunan bir enzimdir, fakat çoğunlukla karaciğer, kemikler, böbrekler ve sindirim sisteminde bulunmaktadır. Karaciğer hasar gördüğünde, ALP kan dolaşımına sızabilir. Yüksek ALP seviyeleri, karaciğer hastalığı veya kemik bozukluklarına işaret edebilir. Bu durum, bağışıklık sistemini bozan ve kombine immün yetmezliğe (SCID) neden olan bir kalıtımsal bozuk olabilir.
Yorum: Yüksek alkalen fosfataz seviyeleri karaciğerde bir hasar olduğu veya herhangi bir tip kemik bozukluğu olduğu anlamına gelebilir. Karaciğer hasarı, kemik metabolizması bozukluklarından farklı bir tip ALP yaratmaktadır. Yüksek alkalen fosfataz ,siroz, hepatit, safra kanalı blokajları, Enfeksiyöz Mononukleaz, Hodgkin Lenfoma, kalp yetmezliği ve bakteriel enfeksiyonunu işaret edebilir. Çocuklar ve ergenler, büyüme sırasında kemik döngüsü nedeniyle yüksek seviyelere sahip olabilirler. Düşük seviyeler hipofosfatazemi (kanda düşük fosfor miktarı), çinko eksikliği ve malnutrisyona işaret edebilir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 2 saat