Adenozin Deaminaz – ADA

Purin metabolizmasında yer alan bir enzimdir. Dokulardaki nükleik asit döngüsü için yiyeceklerdeki adenozini parçalamaktadır. İnsanlardaki esas fonksiyonu bağışıklık sisteminin gelişimi devamıdır.
Yorum:Yüksek ADA seviyeleri tüberküloz hastalarının plevral ve spinal sıvılarında yüksektir. Lenfositik hücrelerde 10 kat daha yüksektir. Düşük seviyeler immün yetmezliğe neden olmaktadır. Normal insanlarda genellikle enfeksiyonlara neden olmayan fırsatçı enfeksiyonlara yol açmaktadır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Çarşamba, Cuma
Sonuç Zamanı: Ertesi Gün 18:00