Erkek İnfertilitesinin %30-40’ının Sperm DNA Hasarı ile İlgili Olduğu Bildirildi

Erkek infertilitesinin nedenlerini araştırma konusunda ilk yaklaşım FSH,LH,Prolaktin ve Testosteron ölçümleridir. Hormon parametrelerinin dışında total sperm sayısı, sperm motilitesi, progresif hızlı, progresif yavaş, normal morfoloji, anormal morfoloji gibi sperm kriterleri de erkek üreme kapasitesinde rol oynayan faktörlerdir. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında yardımcı üreme teknikleri arasında Sperm DNA fragmantasyonu da dikkate alınmaktadır. DNA fragmantasyonunun 30% den fazla olduğu durumlarda sadece doğal yollarla değil, IUI (İntrauterin sperm enjeksiyonu) ve IVF (In itro Fertilizasyon) tekniklerinde de başarısızlığa yol açtığı anlaşılmıştır. Sperm DNA hasarının embriyo kalitesi ile ters ilişkisi olduğu bu konuda yapılan araştırmaların 64% sinde bildirilmiştir. Bu da düşük ile sonuçlanan başarısız yardımcı üreme teknikleri uygulamalarına neden olmaktadır. Bu çalışmaların sonunda sperm kalitesini yükseltecek tedaviler (yaşam biçimi modifikasyonları, oral antioksidan tedavileri, varikosel operasyonları, mikromanipulasyonla sperm seçme teknikleri, testiküler spermin kullanılması) yapıldıktan sonra sağlıklı DNA sı olan spermlerin kullanıldığı tekniklerin başarı oranı hızla artmaktadır.

Referans: Gi Young Kim. What should be done for men with sperm DNA fragmantation? (Clin Exp Reprod Med 2018 Sep;45(3):101-109