Kanda Gebelik Testi (bHCG)

Gebelik testleri idrar ve kanda olmak üzere iki türlü yapılabilir. Hem idrar hem de kan testlerinde prensip, döllenmiş yumurta anne rahmine yerleşir yerleşmez buradan salgılanan hbHCG(Human Beta Chorionic Gonadotropin) hormonunun saptanmasıdır.

İdrarda gebelik testi :Kanda hormon daha erken dönemde saptanırken, bu hormonun böbrekler kanalıyla kandan idrara geçmesinin daha uzun zaman alacağı bilinmeli ve eğer test idrarda yapılacaksa daha uzun süre sonra yapılmalıdır. Bu süre, kullanılan kitin hassasiyetine göre cinsel birleşmeden sonra adet zamanı beklenmeden yaklaşık 10 gün içinde pozitif sonucu gösterebilse de, yanlış negatif sonuçlardan kaçınabilmek için beklenen adetten sonra yaklaşık 1-2 hafta en kesin sonuç olarak tekrarlanabilir.

Kanda gebelik testi: Döllenmiş yumurta rahim duvarına yerleştikten sonraki 6-10 gün içinde pozitifleşir.

Günümüzde in vitro fertilizasyon (IVF) yani tüp bebek yöntemleri ile gebelik artmıştır.Böyle durumlarda doktorun tavsiyesine göre embryo transferinden sonra yaklaşık 7 -10 gün sonra kanda ilk test yapılabilir. Ancak test 2 ve 7 gün sonra tekrarlanmalıdır çünkü her 72 saatte bir ikiye katlayarak yükselmelidir.

Bundan sonra bHCG hormonu gebeliğin seyri boyunca ilk üç ayın sonunda en yüksek düzeyine çıkar.

Gebeliklerde farklılıklara rağmen genel bir bilgi olarak gebelik haftasına göre bHCG düzeyleri aşağıdaki gibi olabilir;

GEBELİK HAFTASINA GÖRE KAN bHCG DÜZEYLERİ

IU/L
3 HAFTA 60-70
4 HAFTA 10-750
5.HAFTA 200-7100
6 HAFTA 160-32000
7 HAFTA 3700-160000
8 HAFTA 32000-150000 1.TRIMESTER
9 HAFTA 64000-150000
10 HAFTA 47000-190000
12 HAFTA 28000-210000
14 HAFTA 14000-63000
15 HAFTA 12000-71000
16 HAFTA 9000-56000
16-29 HAFTA 1400-53000 2.TRİMESTER
29-41 HAFTA 940-60000 3.TRİMESTER

Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerekmez.

Çalışma Günü: Hergün

Sonuç Zamanı: 2 saat sonra