Ultrasonografi ve
Renkli Doppler
Ultrasonografi

Ultrasonografi cihazları yüksek frekanslı ses dalgası ile çalışmaktadır. Özellikle gebelikte ve karın organları için inceleme yöntemidir. Meme, testis , tiroid, tükrük bezleri kaslar-tendonlar ve diğer yumuşak dokular gibi yüzeysel organ patolojilerini saptamakta kullanılır. Ayrıca transvaginal jinekolojik ve transrektal prostat incelemeleri gibi detaylı incelemeler, yeni doğan bebeklerde bıngıldak kapanmadan beyin ultrasonografi incelemeleri ve DKÇ (doğuştan kalça çıkığı) araştırmaları için kalça ultrasonografi incelemeleri yapılabilmektedir. Birimimizde bu incelemelerin tümü yapılabilmektedir.

Renkli Doppler tekniği ile damarlar noninvaziv olarak incelenebilir. Beyine giden boyun damarlarına ait aterom plaklarının oluşturduğu tıkanıklık-daralma sonucu inme ve beyin enfarktı ile sonuçlanan aterosklerotik hastalıklarda, kol ve bacaklardaki atardamar ve varis gibi kapak yetersizliğine bağlı toplardamar hastalıklarında, hipertansiyona sebep olabilen böbrek arterlerindeki bozukluklarda, anevrizmalarda, göz damarlarına ait patolojilerin tesbitinde, vasküler sebepli yeterli ereksiyon olmaması ile sonuçlanan penil patolojilerin saptanmasında ve kitlelerin iyi-kötü huylu ayrımında kullanılmaktadır.