Sperm Testi

Sperm testleri erkek infertilitesi ile ilgili spesifik testlerdir. Sonuçları spermlerin sayısı, yapıları ve hareketliliklerini kapsar. Bunun dışında, semenin kimyasal içeriği nedeniyle değişen bazı fiziksel özelliklerini de tanımlar (sıvılaşma zamanı, renk, asiditesi, fruktoz düzeyi, semen içindeki antikorlar, mukus vs) Erkek infertilitesi nedenlerinin 50% sini kapsar. Bunun dışında, testiste tıkanmalardan oluşan infertilite tedavisinda vazektomi sonrası tedavi sonuçlarını izlemekte kliniğe bilgi verir.

Semen ve içerdiği sperm hakkındaki testler, bu branşın  inceleme konusudur.

Özellikle sperm sayımlarının ve sperm morfolojisinin (anatomik yapısı) doğru incelenip raporlanması infertilite tedavisini doğru yönlendirecek sonuçlarla özel eğitim ve tecrübe gerektirir.

Ayrıca, infertilite tedavisinin aşamalarından biri olan Intrauterin Aşılama (IUI) hareketli ve kaliteli spermlerin özel laboratuvar işlemleriyle hazırlanarak en sağlıklı ve hareketli olanların konsantre edilerek yumurtaya yakın olarak uterusa enjeksiyonu laboratuvar ve klinik işbirliğinin en önemli örneklerindendir. Bu işleme sperm hazırlama veya Sperm Yıkama denir.

Sperm analizlerinin önemli olduğu parametreler;

  • Spermiogram
  • Kruger Testi (Sperm Morfolojisi)
  • Semen analizleri
  • Sperm Yıkama