Görüntüleme
Tetkikleri

Ultrasonografi: Ultrasonografi, ses dalgalarının dokuya gönderilmesi ile dokuda çarpması, yansıması ve geri alınan sinyaller yardımıyla organların görüntülenerek normalin dışındaki şekillerin (tümör, duvar kalınlıkları, kistler) radyoloji uzmanı tarafından incelenmesi ve rapor edilmesi esasına dayanır. Görülen patolojik görüntüler değerlendirilmekte; genel değerlendirmeden sonra kişi ilgili uzman doktora yönlendirilmektedir.

 • Tiroid ultrasonografisi:Tiroid bezlerinin yapısı, boyut ve kitlelerinin (iyi ya da kötü huylu tümörler, basit kistler, vb.) ultrasonografik ses dalgalarıyla görüntülenmesi
 • Pelvik ultrasonografisi: Prostat, seminal veziküller ve idrar kesesinin ultrasonografik incelenmesi
 • Üst Abdominal ultrasonografi: Karaciğer, safra kesesi, her iki böbrek, dalak ve pankreasın ultrasonografik incelenmesi
 • Meme ultrasonografisi (sadece kadınlarda): Meme kitlelerinin ultrasonik ses dalgaları yardımıyla incelenmesi

Elektrogardiyografi (EKG): Kalbin kanı içeri ve dışarı pompalaması ritmik hareketleri ve kasılmaları ile olur. Bu kasılmalar kaslarda elektriksel değişiklikler ile görüntülenir ve kasılma – gevşeme paternindeki ritmik düzenden aksayan görüntüler saptanarak kalp fonksiyonu hakkında bilgi edinilir.

Ekokardiyografi: Kardiyoloji uzmanının kalbin ultrasonografisini temiz ve kirli kanın akımı, kalp kaslarının hareketi ve verimliliği, kalp kapaklarının fonksiyon ve fizyolojik yapısı, kanın akım ve pompalanma hızı yönünden inceleyerek rapor etmesidir. Bu test ile kalp anatomisi, fizyolojisi ve ilgili tüm sorunları incelenir. Gerekirse patolojiler kardiyolog yönlendirmesi ile daha ileri tetkik ve tedavilere giderek olası kalp hastalıkları riski erken fark edilir ve önlem alınır.

Akciğer Grafisi: Akciğerde halihazırda bulunan enfeksiyon, kalınlık, alveolar görüntü bulanıklıkları, kanser riski gibi bulguları düşük doz x ışını ile görüntülemektir. Radyoloji uzmanı tarafından raporlanır. Eğer şüpheli bir görüntüye rastlanırsa, kişi ilgili doktora dahiliye uzmanı tarafından yönlendirilerek daha ileri tomografi, MR, biyopsi gibi zorlu işlemler istenir ve kesin tanı konulur. En büyük risk günümüzde akciğer kanseridir. Akciğer kanseri sinsi  ve hızlı geliştiği için bu işlem kesinlikle sık sık yapılmalıdır.

Kadınlara özel görüntüleme tetkikleri:

 • Meme ultrasonografisi: Meme kitlelerinin ultrasonik ses dalgaları yardımıyla incelenmesi
 • Mammografi: Düşük doz x ışınları yardımıyla, memenin ses dalgalarından farklı bir ışınla kistler açısından incelenmesidir. Bu yolla tümör oluşumundan iki sene öncesinde bile meme kanseri teşhisi koyulabilmektedir.
 • Kemik Yoğunluğu (40 yaş ve üzeri): Kemik yoğunluğunun düşük doz x ışını verilerek incelenmesidir. Bu işlem sonucunda, belli yoğunluk kriterlerine göre analiz yapılır ve kişinin kırılma aşamasına kadar kendisinin bile fark etmediği kemik dokusundaki zayıflama T Skoru olarak saptanıp rapor edilir. Tedavisi ilgili uzmanca yapıldıktan sonra, kemik yoğunluğunun korunması sağlanabilir.
  • Lumbar: Lumbar vertebra kemik hücrelerinin yenilenme ve yıkım ve deformasyonunun göstergesi
  • Kalça: Kalça kemik hücrelerinin yenilenme ve yıkım dönüşümü ve deformasyonunun göstergesi