Fonksiyonel Tıp Paneli Erkek

Fonksiyonel Tıp Paneli Kadın

 • 25-Hidroksi Vitamin D3
 • Albümin
 • ALP
 • ALT
 • Anti Gliadin IgG
 • Anti Nükleer Antikor
 • Anti TG
 • Anti TPO
 • Anti Transglutaminaz IgA
 • AST
 • BUN
 • CRP
 • Çinko
 • Dehidroepiandsteron Sülfat DHEA-S04)
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi (Total)
 • Ferritin
 • FoliK Asit
 • GGT
 • Glukoz (Açlık)
 • HDL-Kolestrol
 • Hemoglobin A1c
 • Homosistein
 • IgA (Total)
 • IgE (Total)
 • İnsülin (Açlık)
 • İnsülin Direnci (HOMA-IR)
 • Kalsiyum
 • Kortizol
 • Kreatinin
 • LDL-Kolestrol
 • Magnezyum
 • Parathormon
 • Prostat Spesifik Antijen (Total)
 • Romatoid Faktör
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • TSH
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Tam İdrar Tahlili
 • Tam Kan Sayımı
 • Testesteron (Total) (Erkeğe Özel)
 • Transsferrin Satürasyonu
 • Total Glomeruler Filtrasyon Hızı
 • Total Kolestrol
 • Trigliserit
 • Üre
 • Ürik Asit
 • Vitamin B12
 • 25-Hidroksi Vitamin D3
 • Albümin
 • ALP
 • ALT
 • Anti Gliadin IgG
 • Anti Nükleer Antikor
 • Anti TG
 • Anti TPO
 • Anti Transglutaminaz IgA
 • AST
 • BUN
 • CRP
 • Çinko
 • Dehidroepiandsteron Sülfat DHEA-S04)
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi (Total)
 • Ferritin
 • FoliK Asit
 • GGT
 • Glukoz (Açlık)
 • HDL-Kolestrol
 • Hemoglobin A1c
 • Homosistein
 • IgA (Total)
 • IgE (Total)
 • İnsülin (Açlık)
 • İnsülin Direnci (HOMA-IR)
 • Kalsiyum
 • Kortizol
 • Kreatinin
 • LDL-Kolestrol
 • Magnezyum
 • Parathormon
 • Romatoid Faktör
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • TSH
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Tam İdrar Tahlili
 • Tam Kan Sayımı
 • Transsferrin Satürasyonu
 • Total Glomeruler Filtrasyon Hızı
 • Total Kolestrol
 • Trigliserit
 • Üre
 • Ürik Asit
 • Vitamin B12