65 Yaş Üstü Sağlık
Kontrolü Panel
Testleri Erkek

Sedimantasyon

Tam Kan Analizi

Glukoz

Hba1c

Üre

Kreatinin

Glomeruler Filtrasyon Hızı İndeksi

Total Protein

Albumin

Globulin

Total Bilirubin

Alkalen Fosfataz (ALP)

Alanin Transaminaz (ALT)

Aspartat Transaminaz (AST)

Gama Glutamil Transferaz (GGT)

Total Kolesterol

HDLKolesterol

LDLKolesterol

VLDL Kolesterol

Trigliserit

T3

T4

TSH

Demir(Fe)

Demir Bağlama Kapasitesi (TDBK)

Vitamin D 3

Magnezyum(Mg)

Kalsiyum(Ca)

Tam İdrar Tahlili

Prostat Spesifik Antijen (PSA)

Ca 72-4

ASO

CRP

Rf

Tansiyon Ölçümü

Elektrokardiografi (EKG)

Ekokardiografi (EKO)

Tüm Batın Ultrasonografisi

Akciğer Filmi